spravovaných nemovitostí
dní vám pomáháme s pronájmem nemovitostí
%
nájmů uhrazených k datu splatnosti
realizovaných pronájmů