Hledáte solventního kupce či vhodného nájemníka? Chcete svěřit kompletní správu Vašeho pronájmu do rukou profesionálů? Napište nám.

Nabízím nemovitost

Nenašli jste vhodnou nemovitost? Máte konkrétní představu o Vašem novém domově? Napište nám.

Hledám nemovitost

Plocha od

m2    do m2   

Zadejte cenové rozpětí:
  • Rozšířené vyhledávání

Zákaz zatížení a zákaz zcizení

15.10.2015

Pojďme se teď společně podívat na problematiku zákazu zatížení a zákazu zcizení ať víte, co pro Vás případné sjednání těchto dvou zákazů vlastně znamená a jaké z toho mohou plynout důsledky.

Je-li nemovitost zatížena zákazem zatížení nebo zcizení, nesmí být převedena na jiného vlastníka, respektive nesmí být zatížena žádným jiným věcným právem. Smluvní strany si mohou například v souvislosti s převodem nemovitosti zřídit právě zmiňované zákazy zatížení/zcizení. Zákaz zatížení/zcizení může být zřízen pouze na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. Aby bylo možno zákaz zatížení/zcizení zapsat do katastru nemovitostí, musí být výslovně ujednán jako věcné právo.

Pro zákaz zatížení nebo zcizení definujete oprávněné osoby, které z práva mají prospěch a zatížené nemovitosti, pro které má být zákaz zatížení nebo zcizení zřízen.

Oba zákazy jsou nově dle občanského zákoníku věcná práva s věcnými důsledky. Takto zřízený zákaz nepůsobí jen mezi smluvními stranami, ale také na třetí osoby. Nejedná se tedy pouze o smluvní právo, kde za porušení hrozila „pouze“ pokuta. Nově také platí, že bez souhlasu věřitele (např.: banky) nejdou sjednané zákazy zrušit.

 

Zákaz zatížení

Zákaz zatížení pro Vás v praxi znamená, že souhlasíte s tím, že nemovitost nebude nijak zatížena (např.: zástavním právem, věcným břemenem dožití atpod.).

Zákaz zcizení

Pokud bychom se pokusili převést zákaz zcizení do praxe, tak se nejedná o nic jiného než o zákaz prodeje nemovitosti a tedy převedení nemovitosti na nového majitele. V přísnějším právním výkladu se může jednat až o zákaz pronájmu či podnájmu.

 

Některé banky a stavební spořitelny již dávají obě tyto věcně právní omezení do svých úvěrových smluv. Komplikace tak mohou nastat zejména při refinancování, kdy nestačí jen písemný souhlas Vaší stávající banky, ale stávající banka musí na katastr nemovitostí poslat žádost o výmaz a teprve poté je možné podat nový návrh na vklad zástavního práva, to je také spojeno s určitým časovým úsekem, se kterým je nutno počítat. Pokud se však s bankou dohodnete na zákazu zatížení a zcizení, jste pak víceméně odkázáni na vůli banky, zda Vám případné refinancování do budoucna povolí či nikoliv.

 

Máte v plánu prodat či pronajmout Vaši nemovitost? Nejste si však 100% jisti právním stavem věci? Narazili jste na něco, čemu nerozumíte? Pak neváhejte a kontaktujte na jedné z našich poboček v Plzni či Praze.

 

Zpět do Archivu aktualit