Hledáte solventního kupce či vhodného nájemníka? Chcete svěřit kompletní správu Vašeho pronájmu do rukou profesionálů? Napište nám.

Nabízím nemovitost

Nenašli jste vhodnou nemovitost? Máte konkrétní představu o Vašem novém domově? Napište nám.

Hledám nemovitost

Plocha od

m2    do m2   

Zadejte cenové rozpětí:
  • Rozšířené vyhledávání

Daň z nabytí nemovitých věcí

28.09.2016

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.

Hezké, ale co to pro Vás znamená?

 

Vše výše uvedené se týká jedné jediné zásadní věci a tou je daň z nabytí nemovitých věcí. Dotkne se Vás, kupujete-li nebo prodáváte nemovitou věc (např. byt). Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4% a je vypočtena buď z prodejní ceny, nebo je stanovena tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad, jde v zásadě o cenu místně obvyklou. Záleží, co bude finálně vyšší. Ale vraťme se hezky na začátek. Tou zásadní změnou, která od 1.11.2016 vstupuje v platnost je změna poplatníka výše uvedené daně. Po tomto datu bude výlučným poplatníkem nabyvatel (kupující), což je zásadní změna oproti dnešnímu stavu.

Další změnou je zánik ručení. V současné chvíli je poplatníkem daně převodce (prodávající), nedohodnou-li se strany jinak a nabyvatel (kupující) je v roli ručitele. Tento status s datem 1.11.2016 zaniká a role ručitele již nadále existovat nebude.

Novela dále upravuje další změny, např. kdo a za jakých podmínek je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozen. Nově bude platit, že osvobozeno je první úplatné nabytí, ke kterému dojde nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat. Osvobození se vztahuje na nabytí vlastnického práva k:

  • pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu,
  • nové stavbě rodinného domu,
  • jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, a to v nové stavbě bytového domu, nebo nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v bytovém domě (pokud nejde pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek),
  • jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

 

Změnu dále zaznamenaly přeměny právnických osob, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, rozestavěné stavby, inženýrské sítě či prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno. Těmto specifickým věcem se ale nadále věnovat nebudeme, to zásadní máme uvedeno výše. Budete-li potřebovat k dané problematice cokoliv doplnit, neváhejte se na nás obrátit.

 

Zpět do Archivu aktualit