Hledáte solventního kupce či vhodného nájemníka? Chcete svěřit kompletní správu Vašeho pronájmu do rukou profesionálů? Napište nám.

Nabízím nemovitost

Nenašli jste vhodnou nemovitost? Máte konkrétní představu o Vašem novém domově? Napište nám.

Hledám nemovitost

Plocha od

m2    do m2   

Zadejte cenové rozpětí:
  • Rozšířené vyhledávání

Definice ploch

13.10.2014

Kupujete nebo uvažujete o koupi nemovitosti? Pronajímáte nebo chcete pronajímat svou nemovitost? Pokud si alespoň na jedno z výše uvedeného odpovíte ano, měli byste věnovat chvilku svého času tématu, které bychom Vám nyní rádi přiblížili.

U nemovitostí se často setkáte s pojmy podlahová plocha, jindy zase plocha užitná, užitková či obytná plocha. Při koupi developer zpravidla uvádí cenu za m2, při pronájmu zase nájemník hradí zálohy na služby, které z části vycházejí právě z předmětné plochy bytu. Kdo se v tom všem ale vyzná? Pojďme se teď podívat na to, jaký je mezi výše uvedeným vlastně rozdíl.

Podlahová plocha

Dřívější legislativa stanovovala podlahovou plochu ve dvou různých předpisech různým způsobem (např. v zákoně 107/2006 Sb. a vyhlášce 372/2001 Sb.). Přesné stanovení plochy bylo často odlišné dle interpretace zákonů, norem, které na plochu odkazují.

Od roku 2014, kdy začal platit nový občanský zákoník (a na něj navazující nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění) se výpočet podlahové plochy udává následovně:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce a vedlejších prostorů k nimž má uživatel jednotky výhradní užívací právo, umístěných mimo jednotku (lodžie, balkón, terasa, sklep, vnitřní garáž atd.). Do podlahové plochy se nezapočítávají prostory mimo dům (předzahrádky, přístřešky, schodiště). Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Užitná plocha

Do užitné plochy započítáváme všechny plochy obytné budovy, jako jsou kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek. Do této plochy nezapočítáváme stěny, sloupy, komíny atpod., ale započítáváme např. vestavěné skříně a kuchyňské linky.

Užitková plocha

Zde vycházíme z neplatné vyhlášky ministerstva financí č. 85/1997 Sb.:

Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.

Obytná plocha (obytná místnost)

Za takovou plochu se dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. považuje následující:

Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. Z výše uvedeného plyne, že se do obytné plochy nezapočítávají schodiště, balkony, terasy, chodby atpod.

 

Zpět do Archivu aktualit